Структура ГО «ФЛОРА»

structure

 • . Рада ГО «Флора» є керівним органом  у період між засіданням Конференції, підзвітний йому і здійснює діяльність на постійній основі. Засідання Ради ГО «Флора» встановлює час та місце засідання. Засідання скликається по мірі необхідності, не рідше одного разу у квартал,  керує всією діяльністю ГО «Флора»;-          організовує проведення заходів у відповідності зі статутними цілями та завданнями ГО «Флора»;-          сприяє матеріально-технічному та іншому забезпеченню ГО «Флора»;-          представляє інтереси та захищає права членів ГО «Флора» в органах державної влади та місцевого самоврядування, судових інстанціях;-          розробляє методичні та техніко-нормативні матеріали і забезпечує ними осередки та членів ГО «Флора»;

  —          визначає посадові обов’язки та розмір винагороди, особам, яким проводиться оплата;

  —          встановлює порядок тимчасового користування майном ГО «Флора», приймає рішення про придбання, розподіл власності ГО «Флора»;

  —          визначає порядок ведення діловодства та організації обліку звітності по формам у порядку встановленому діючим законодавством;

   

  Діяльністю ГО «Флора»  у період між засіданням Ради проводить безпосередньо Президент ГО «Флора», який обирається Радою ГО «Флора» на 5-ти річний термін. Президент ГО «Флора»   організовує діяльність ГО «Флора»;

  — забезпечує виконання рішень Конференції, Ради та Ревізійної комісії ГО «Флора»;

  — представляє без доручення ГО «Флора» у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, комерційними громадами з партнерами та третіми особами;

  — приймає на роботу та знімає з посади співробітників апарату ГО «Флора», заключає трудові угоди;

  — керує оперативно коштами ГО «Флора», заключає угоди та підписує договори, видає доручення, відкриває банківські рахунки, підписує інші фінансові документи;

  — видає розпорядження, накази, обов’язкові для виконання співробітниками апарату ГО «Флора»;

  — розглядає питання виконання рішень Конференції, Ради ГО «Флора».

   

     Контроль фінансово-економічної діяльності ГО «Флора», осередків здійснюється Ревізійною комісією, яку  вибирають на Конференції на 5-ти річний термін. До складу Ревізійної комісії не можуть входити члени Ради ГО «Флора». Члени Ревізійної комісії можуть  приймати участь у засіданнях Ради ГО «Флора» з правом голосу.

  Ревізійна комісія вправі вимагати від Ради ГО «Флора» та Президента ГО «Флора», та співробітників апарату ГО «Флора» надання необхідних документів, даних про їх діяльність за конкретний період, Ревізійна комісія вправі ознайомитися з усіма актами, документами, які відносяться до діяльності ГО «Флора».

  Перевірка здійснюється не рідше одного разу протягом року.

  Результати періодично здійснюваних Ревізійною комісією контрольних перевірок за додержанням Статуту та перевірки фінансово-економічних документів представляються у формі звіту Конференції та Раді ГО «Флора».

Share Button
Contact Form Powered By : XYZScripts.com